REK sør-øst – sekretariat

Publisert 28.9.2018 

Geografisk region:
Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Akershus,
Østfold, Hedmark, Oppland og Oslo

Postadresse:
Postboks 1130, Blindern, 0318 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Generelle henvendelser:

Elektronisk post: rek-sorost@medisin.uio.no

Telefon: 22 84 55 11

Teknisk brukerstøtte:
Ingrid Dønåsen 22845523
Nora Eikeland 22845526

Administrasjon:
seniorkonsulent Olaug Twedt Myhre 22845519


Kontaktpersoner saksbehandling og rådgiving

REK sør-øst A
Seniorrådgiver Elin Evju Sagbakken 22845502
seniorrådgiver Ragnhild Aursnes Dammen 22845501
Rådgiver Tove Irene Klokk (i permisjon) 22845522
Seniorkonsulent Anne S. Kavli 22845512

REK sør-øst B
komitésekretær Henriette Snilsberg 22845531
Rådgiver Ingrid Dønåsen 22845523
førstekonsulent Silje Hansen 22845514

REK sør-øst C
seniorrådgiver Tor Even Marthinsen 22845521
Rådgiver Claus Henning Thorsen 22845515
førstekonsulent Tone Transeth Mosling 22845598

REK sør-øst D
Rådgiver Silje U. Lauvrak 22845520
Rådgiver Hege Cathrine Finholt, PhD 22857547
førstekonsulent Nora Eikeland 22845526

Rådgiving
Seniorrådgiver Camilla Bø Standal 22845821

Ledelse REK sør-øst

Avdelingsdirektør Knut W. Ruyter 22845518