REK sør-øst – sekretariat

Publisert 11.4.2019 

Geografisk region:
Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Akershus,
Østfold, Hedmark, Oppland og Oslo

Postadresse:
Postboks 1130, Blindern, 0318 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Generelle henvendelser:

Elektronisk post: rek-sorost@medisin.uio.no

Telefon: 22 84 55 11

Teknisk brukerstøtte:
Nora Eikeland 22845526
Silje Hansen 22845514

Administrasjon:
i permisjon - seniorkonsulent Olaug Twedt Myhre 22845519


Ledelse REK sør-øst

Avdelingsdirektør Knut W. Ruyter 22845518