REK sør-øst – sekretariat

Publisert 16.11.2020 

Disse sidene vedlikeholdes ikke. For oppdatert informasjon, gå til https://rekportalen.no

Postadresse:
Postboks 1130, Blindern, 0318 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo


Kontaktpersoner saksbehandling og rådgiving

REK sør-øst A
Seniorrådgiver Elin Evju Sagbakken
Rådgiver Tove Irene Klokk
Seniorkonsulent Anne S. Kavli

REK sør-øst B
Rådgiver Ingrid Dønåsen

REK sør-øst C
Seniorrådgiver Claus Henning Thorsen
Rådgiver Anders Strand
førstekonsulent Tone Transeth Mosling

REK sør-øst D
Seniorrådgiver Silje U. Lauvrak
rådgiver Finn Skre Fjordholm
førstekonsulent Nora Eikeland

Ledelse REK sør-øst

Sekretariatsleder: Jacob Hølen