REK sør-øst C – møter

Publisert 16.11.2020 

Disse sidene vedlikeholdes ikke. For oppdatert informasjon, gå til https://rekportalen.no

  • Hver komité har sin egen møteplan uavhengig av søknadsfristene.
  • Søknadsfristene er felles for alle komiteene i landet
  • Når en søknadsfrist er gått ut og søknadene er fordelt, får søker melding om møtedato og forventet saksbehandlingstid fra den komiteen som skal behandle søknaden.