REK sør-øst B – komitémedlemmer

Publisert 3.7.2017 

 Medlemmer og personlige varamedlemmer 1. juli 2017 - 30. juni 2021