REK nord – sekretariat

Publisert 16.11.2020 

Disse sidene vedlikeholdes ikke. For oppdatert informasjon, gå til https://rekportalen.no

Geografisk region:
Nordland, Troms og Finnmark

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet, Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø

Besøksadresse:
MH-bygget, 12. etasje, Breivika, Universitetet i Tromsø ­­ – Norges arktiske universitet

Besøk må avtales på forhånd

Telefon: 77 64 61 40

Elektronisk post: rek-nord@asp.uit.no


Kontaktpersoner rådgiving
seniorrådgiver Lill Martinsen
rådgiver Monika Rydland
sekretariatsleder May Britt Rossvoll
rådgiver Susanne Ramstad