REK nord – komitémedlemmer

Publisert 16.11.2020 

Disse sidene vedlikeholdes ikke. For oppdatert informasjon, gå til https://rekportalen.no

Medlemmer og personlige varamedlemmer
1. juli 2017 - 30. juni 2021:

Merethe Kumle
Representasjon: Leder medisin
Vara: Ellisiv Mathisen
Niels Christian Stenklev
Representasjon: Nestleder medisin
Oddgeir Friborg
Representasjon: Psykologi
Vara: Catharina Elisabeth Arfwedson Wang
Thorbjørn Riise Haagensen
Representasjon: Jus personvern
Vara: Randi Sigurdsen
Åge Wifstad
Representasjon: Etikk
Vara: Sigurd Tønnessen
Hanne Husom Haukland
Representasjon: Helsemyndighet
Vara: Jon Tomas Finnsson
Anne Clancy
Representasjon: Sykepleie
Vara: Ranveig Lind
Åse Irene Wrålsen
Representasjon: Pasientorganisasjon
Vara: Hermund Dalvik
Ernst R. Mortensen
Representasjon: Lekrepresentasjon
Vara: Tove Rønneberg