REK nord – møter

Publisert 18.10.2012 
  • Hver komité har sin egen møteplan uavhengig av søknadsfristene.
  • Søknadsfristene er felles for alle komiteene i landet - se menyvalget Frister og skjemaer
  • Når en søknadsfrist er gått ut og søknadene er fordelt, får søker melding om møtedato og forventet saksbehandlingstid fra den komiteen som skal behandle søknaden.

Kommende møter i REK nord:

10.01.2019
07.02.2019
14.03.2019
11.04.2019
23.05.2019
22.08.2019
19.09.2019
24.10.2019
28.11.2019