REK midt – sekretariat

Publisert 16.11.2020 

Disse sidene vedlikeholdes ikke. For oppdatert informasjon, gå til https://rekportalen.no

Geografisk region:
Møre og Romsdal, Trøndelag

Postadresse:
NTNU/REK midt, Det medisinske fakultet, Postboks 8905, 7491 Trondheim

Besøksadresse:
Øya Helsehus, 3. et
Mauritz Hansens gate 2, Trondheim

Telefon: 73597511

Elektronisk post: rek-midt@mh.ntnu.no

Teknisk brukerstøtte:
seniorkonsulent Karoline Bjørstad Berget 73597509
rådgiver Ramunas Kazakauskas 73597510


Kontaktpersoner rådgiving
Sekretariatsleder Hilde Eikemo
seniorrådgiver Linda Tømmerdal Roten
rådgiver Ramunas Kazakauskas
rådgiver Magnus Alm
seniorkonsulent Karoline Bjørstad Berget