REK midt –møter

Publisert 18.10.2012 
  • Hver komité har sin egen møteplan uavhengig av søknadsfristene.
  • Søknadsfristene er felles for alle komiteene i landet - se menyvalget Frister og skjemaer
  • Når en søknadsfrist er gått ut og søknadene er fordelt, får søker melding om møtedato og forventet saksbehandlingstid fra den komiteen som skal behandle søknaden.

Kommende møter i REK midt:

21.08.2019
25.09.2019
30.10.2019
04.12.2019