REC Central - Committee

Published 30.6.2017 

Members and personal deputy members 1. July 2017 - 30. June 2021

Vibeke Videm
Representasjon: Leder medisin
Vara: Alexander Wahba
Ragnhild Støen
Representasjon: Nestleder medisin
Vara: Monica Jernberg Engstrøm
Roger Hagen
Representasjon: Psykologi
Vara: Tore Aune
Aage Rundberget
Representasjon: Jus personvern
Vara: Leif Holm
Lars Ursin
Representasjon: Etikk
Vara: Patrick Stefan Kermit
Arne Vaaler
Representasjon: Helsemyndighet
Vara: Leena Maria Stenkløv
Lene E. Blekken
Representasjon: Sykepleie
Vara: Bente Hamnes
Anna Dahl
Representasjon: Pasientorganisasjon
Vara: Juni Raak Høiseth
Tone Dorthe Sletten
Representasjon: Lekrepresentasjon
Vara: Erling Sven Busch