REK midt – komitémedlemmer

Publisert 30.6.2017 

Medlemmer og personlige varamedlemmer
1. juli 2017 - 30. juni 2021: