Skjema for dispensasjon frå tausheitsplikt i anna forsking

Publisert 4.10.2019 
COLOURBOX1041529 taushetsplikt annen forskning.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no
  • Etter innlogging har du tilgang til å lese dine historiske dokumenter. For å opprette nye skjema, gå til ny portal https://rekportalen.no

  • Skjema for dispensasjon frå tausheitsplikt skal brukast når prosjektleiaren vil søke om dispensasjon frå tausheitsplikt for bruk av helseopplysningar i forsking som fell utanfor helseforskingslova.

  • Du må vere innlogga i portalen for å få tilgang til skjemaet. Skjemaet er ein dynamisk skjermdialog. Informasjon blir henta frå personkort til den som er innlogga. Svar som blir gitt, styrer seinare spørsmål i skjemaet.

  • Du kan lese meir om samtykke og tausheitsplikt under menyvalet Regler og rutiner - Søknadsplikt.