Søknadsfrister

Publisert 15.3.2017 
COLOURBOX1096411søknadsfrist.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Søknadsfristene er felles for alle komiteene.

  • Fristen gjelder nye forskningsprosjekter og biobanker
  • Alle øvrige skjema sendes inn uavhengig av disse fristene
  • Nye prosjekter blir fordelt til den regionen der prosjektleder har sitt hovedarbeidssted
  • Hvis en region får uforholdsmessig mange søknader, kan prosjekter bli fordelt til andre regioner
  • Søknadsfrist er klokken 23:59 fristdatoen

Kommende søknadsfrister:

24.09.2019 23:59
05.11.2019 23:59
10.12.2019 23:59