Søknadsfrister

Publisert 15.3.2017 
COLOURBOX1096411søknadsfrist.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Søknadsfristene er felles for alle komiteene.

  • Fristen gjelder nye forskningsprosjekter og biobanker
  • Alle øvrige skjema sendes inn uavhengig av disse fristene
  • Nye prosjekter blir fordelt til den regionen der prosjektleder har sitt hovedarbeidssted
  • Hvis en region får uforholdsmessig mange søknader, kan prosjekter bli fordelt til andre regioner
  • Søknadsfrist er klokken 23:59 fristdatoen

Kommende søknadsfrister:

2018:
20.03.2018 23:59
02.05.2018 23:59
12.06.2018 23:59
14.08.2018 23:59
25.09.2018 23:59
06.11.2018 23:59
11.12.2018 23:59