Søknadsfrister

Publisert 15.3.2017 
COLOURBOX1096411søknadsfrist.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Søknadsfristene er felles for alle komiteene.

  • Fristen gjelder nye forskningsprosjekter og biobanker
  • Alle øvrige skjema sendes inn uavhengig av disse fristene
  • Nye prosjekter blir fordelt til den regionen der prosjektleder har sitt hovedarbeidssted
  • Hvis en region får uforholdsmessig mange søknader, kan prosjekter bli fordelt til andre regioner
  • Søknadsfrist er klokken 23:59 fristdatoen

Kommende søknadsfrister:

2017:
28.03.2017 23:59
09.05.2017 23:59
13.06.2017 23:59
08.08.2017 23:59
19.09.2017 23:59
31.10.2017 23:59
05.12.2017 23:59