Biobanksøknad

Publisert 24.6.2011 
COLOURBOX1063968 biobanksøknad.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no
  • Hver forskningsbiobank skal ha en ansvarshavende person med medisinsk eller biologisk utdanning av høyere grad. Den forskningsansvarlige skal utpeke ansvarshavende. 

  • Skjemaet Biobanksøknad skal bare brukes når den ansvarshavende skal søke om godkjenning av en generell eller tematisk forskningsbiobank for framtidige forskningsprosjekter. Dette inkluderer også søknad om fortsatt oppbevaring av humant biologisk materiale samlet inn i en spesifikk forskningsbiobank, når formålet med det opprinnelige prosjektet er oppfylt.

  • Skjemaet Biobanksøknad skal ikke brukes for spesifikke forskningsbiobanker som inngår i et konkret forskningsprosjekt. Opplysninger om en spesifikk forskningsbiobank skal kun gis i ordinært skjema for prosjektsøknad.

  • Les mer om forskningsbiobanker under menyvalget Regler og rutiner - Søknadsplikt - Helseforskning.

  • Du må være innlogget i portalen for å få tilgang til skjemaet Biobanksøknad. Skjemaet er en dynamisk skjermdialog som henter opplysninger fra brukerens profil og der avgitte svar styrer senere spørsmål i skjemaet.