Biobankendring

Publisert 20.2.2014 
  • Hver forskningsbiobank skal ha en ansvarshavende person med medisinsk eller biologisk utdanning av høyere grad. Den forskningsansvarlige skal utpeke ansvarshavende. 

  • Skjemaet Biobankendring skal kun brukes når den ansvarshavende skal søke om godkjenning av endringer i en allerede godkjent generell forskningsbiobank for framtidige forskningsprosjekter.

  • Hvis du skal søke om endring i en spesifikk forskningsbiobank som inngår i et konkret forskningsprosjekt, så skal du bruke skjemaet Prosjektendring, som du finner under menyvalget Skjemaer for forskningsprosjekt.

  • Hvis du skal søke om fortsatt oppbevaring av materiale i en spesifikk forskningsbiobank som inngår i et konkret forskningsprosjekt, når formålet med det opprinnelige prosjektet er oppfylt, så skal du bruke skjemaet Biobanksøknad.

  • For generelle forskningsbiobanker skal andre henvendelser enn endring, sendes inn i e-post med vedlegg. Husk å skrive navnet på aktuell REK (REK sør-øst, REK vest, REK midt, REK nord) innledningsvis i emnefeltet i e-posten.

  • Skjemaer for forskningsprosjekt skal ikke brukes for generelle forskningsbiobanker.

  • Les mer om forskningsbiobanker under menyvalget Regler og rutiner - Søknadsplikt - Helseforskning.

  • Du må være innlogget i portalen for å få tilgang til skjemaet Biobankendring. Skjemaet er en dynamisk skjermdialog som henter opplysninger fra brukerens profil og der avgitte svar styrer senere spørsmål i skjemaet.