Prosjektsøknad

Publisert 16.4.2013 
COLOURBOX611855 forskningsprosjekt.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no
  • Skjemaet skal brukes når prosjektleder skal søke om godkjenning av et forskningsprosjekt, også når prosjektet inkluderer en spesifikk forskningsbiobank.

  • Når du er innlogget i portalen vil du se lenker til skjemaet Prosjektsøknad på bokmål, nynorsk og engelsk under denne teksten.

  • Skjemaet er en dynamisk skjermdialog. Informasjon hentes fra personkortet til den som er innlogget. Svar som blir gitt, styrer senere spørsmål i skjemaet.