Tilbakemelding

Publisert 12.1.2012 
  • Skjemaet skal brukast når ein prosjektleiar skal gi tilbakemelding til REK etter at det er gjort vedtak om å utsetje saka.   

  • Når du er innlogga i portalen vil du sjå lenke til skjemaet Tilbakemelding under denne teksten.

  • Skjemaet er ein dynamisk skjermdialog. Informasjon blir henta frå personkort og tidlegare søknader til den som er innlogga. Svar som blir gitt, styrar seinere spørsmål i skjemaet.