Klage

Publisert 12.1.2012 
  • Skjemaet skal brukes når en prosjektleder skal klage på vedtak i REK. 

  • Les mer om vedtak og klageadgang under menyvalget Regler og rutiner - Administrative rutiner i REK.

  • Når du er innlogget i portalen vil du se lenke til skjemaet Klage under denne teksten.

  • Skjemaet er en dynamisk skjermdialog. Informasjon hentes fra personkort og tidligere søknader til den som er innlogget. Svar som blir gitt, styrer senere spørsmål i skjemaet.