Elektroniske vedlegg

Publisert 29.6.2015 
COLOURBOX1079660 elektroniske vedlegg.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Obligatoriske vedlegg vil framgå til slutt i et skjema i samsvar med hvordan skjemaet er fylt ut:

 • For alle forskningsprosjekter:
  Forskningsprotokoll
  CV for prosjektleder
 • Når samtykke skal innhentes:
  Informasjonsskriv med forespørsel om deltakelse og samtykkeerklæring utformet i samsvar med mal. Malen må lagres på egen datamaskin for redigering, etter redigering lastes informasjonsskrivet opp som vedlegg til det skjemaet som skal sendes inn.

Infoskriv barn under 12 år
Infoskriv ungdom 12-16 (18) år
Infoskriv voksne
Infoskriv generell biobank
Mal informasjonsskriv legemiddelutprøving
Template informed consent general
Template informed consent clinical trial 

 • Ved spørreundersøkelse eller intervju:
  Spørreskjema eller intervjuguide

 • Ved legemiddelutprøving:
  EudraCT-skjema
  Håndbok for utprøver (Investigator Brochure)

 • Ved sluttmelding:
  Sluttmelding eller publikasjon

Elektroniske vedlegg
Obligatoriske vedlegg må lastes opp der de er angitt. Hvis obligatoriske vedlegg lastes opp under 'Øvrige vedlegg', vil man få feilmelding på manglende opplasting av vedlegg i skjemakontrollen.

Dato og versjonnummer
Vedlegg skal dateres. Eventuelle endringer fra opprinnelig versjon skal merkes, fortrinnsvis med gul skyggefarge. Funksjonen 'spor endringer' og 'sett inn merknad' må ikke benyttes. Slik endringsmarkering forsvinner når dokumentet overføres til REK.

Standard Microsoft Office dokumenter, html, tekstdokument (.txt) eller pdf .
Vedlegg som ikke er i pdf skal ha file extension (.doc, .txt og tilsvarende) for at de skal kunne konverteres til pdf i portalen til REK. Zip-filer eller passordbeskyttete filer kan ikke lastes inn.