Elektroniske skjema

Publisert 16.11.2020 
COLOURBOX1079696 elektronisk søknad.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Henvendelser til REK skal sendes inn på elektroniske skjema.

For å sende inn et skjema eller være medbruker på et prosjekt i REK må du gå til ny portal https://rekportalen.no/