Ekspander alle | Minimer alle

Jeg har opprettet en bruker i portalen, men får ikke tilsendt passord. 
 • Passord og svar fra REK sendes til den e-postadressen du oppga som brukernavn.
 • Avsenderadressen vil være post@helseforskning.etikkom.no
 • For å unngå at e-post lukes ut som spam, bør du lagre denne e-postadressen i din kontaktliste/adressebok.
Hvorfor kan jeg ikke endre passordet mitt selv? 
 • Av sikkerhetsmessige grunner opprettes passord maskinelt. 
 • Du kan bestille nytt passord hvis du har glemt passordet eller av andre grunner ønsker et nytt.
 • Nytt passord kan bestilles ubegrenset antall ganger.
Må jeg ha brukernavn og passord for å være medbruker? 
 • Ja, du må ha brukernavn og passord som medbruker.
 • Hvis en prosjektleder oppnevner deg som medbruker, og du ikke er bruker i portalen fra før, får du e-post med informasjon om hvordan du bestiller brukertilgang og passord.
 • Du bruker samme brukernavn og passord for de sakene du selv er prosjektleder eller ansvarhavende for, og de sakene du er medbruker på. 
Kan jeg være prosjektleder på egne prosjekt og medbruker på andres prosjekt? 
 • Ja, du kan være både prosjektleder, ansvarshavende og medbruker med samme brukernavn og passord.
 • Det vil framgå på Min side hvilke saker du selv har opprettet og/eller sendt inn og hvilke saker du er medbruker på.
Jeg er opprettet som medbruker for utarbeiding av et skjema, men skjemautkastet vises ikke når jeg logger meg inn 
 • For å se skjemautkast som medbruker, må du være innlogget med nøyaktig den e-postadressen som prosjektleder har oppgitt som ditt brukernavn i skjemaet. 
 • Skjemautkastet vil ikke vises hvis du er innlogget med et annet brukernavn, f eks en aliasadresse eller en adresse som e-post til oppgitt brukernavn er videresendt til.
 • Hvis du er ny bruker i portalen vil du etter innlogging komme til Min side. Informasjon som mangler i din profil er skrevet med rød tekst. Profilen redigeres ved klikk på lenke for å redigere profil. Etter godkjent utfylling av profilen får du tilgang til skjemautkast som prosjektleder har opprettet.
Jeg er opprettet som medbruker for tilgang til saksportefølje, men mappen for saken vises ikke når jeg logger meg inn 
 • For å se en mappe som medbruker, må du være innlogget med nøyaktig den e-postadressen som ble oppgitt som ditt brukernavn ved oppretting av medbruker for saksporteføljen. 
 • Mappen vil ikke vises hvis du er innlogget med et annet brukernavn, f eks en aliasadresse eller en adresse som e-post til oppgitt brukernavn er videresendt til.
 • Hvis du er ny bruker i portalen vil du etter innlogging komme til Min side. Informasjon som mangler i din profil er skrevet med rød tekst. Profilen redigeres ved klikk på lenke for å redigere profil. Etter godkjent utfylling av profilen får du tilgang til saksmappen som medbruker.
Kan jeg opprette og sende inn et skjema for et forskningsprosjekt eller en generell forskningsbiobank når jeg ikke er prosjektleder/ansvarshavende? 
 • Nei, bare prosjektleder kan opprette og sende inn skjema for forskningsprosjekt og bare ansvarshavende kan opprette og sende inn skjema for generell forskningsbiobank
 • Skjemaene henter informasjon fra personkort og/eller tidligere innsendte skjema for den personen som oppretter skjemaet.
 • Skjema som ikke er opprettet av prosjektleder eller ansvarshavende, vil ikke inneholde riktige opplysninger og vil ikke bli godkjent for behandling i REK.
 • Selv om du som innlogget bruker har tilgang til de elektroniske skjemaene, kan du altså ikke opprette og sende inn et skjema, hvis du ikke er prosjektleder eller ansvarshavende.
Hvordan kan jeg sende inn endring eller rapport for et prosjekt som er sendt inn før 5. mai 2009? 
 • Skjemaene for Prosjektendring og Rapport/sluttmelding inneholder rubrikker for opplysninger om det opprinnelige prosjektet. 
 • Når disse opplysningene er fylt ut, vil skjemaet bli sendt til riktig REK for oppfølgende behandling.
 • Den opprinnelige prosjektsøknaden skal ikke sendes inn på nytt. 
Hvilke regler gjelder for forskningssamarbeid eller finansiering i USA? 
 • Forskningssamarbeid eller finansiering i USA krever at etisk komité (Institutional Review Board -IRB) er akkreditert og at forskningsansvarlig har Federalwide Assurance (FWA)-godkjenning fra Office for Human Research Protections (OHR)
 • REK er akkreditert med følgende IRB-nummer:
  IRB00001871 REK Sør-Øst A
  IRB00006244 REK Sør-Øst B
  IRB00001870 REK Sør-Øst C
  IRB00006245 REK Sør-Øst D
  IRB00001872 REK Vest
  IRB00001873 REK Midt
  IRB00001874 REK Nord
 • Forskningsansvarlig må søke FWA-godkjenning, hvis institusjonen ikke allerede er registrert i Office for Human Research Protections Database 
Det virker som portalsiden har hengt seg opp - jeg får f eks ikke hentet opp et tomt skjema 
 • Det kan ofte oppstå problemer med nettlesere fordi nettleserloggen (nettlesercache) henger seg opp. Løsningen er da å slette nettleserloggen.
 • For Internet Explorer: Velg Verktøy og Alternativer for Internett og trykk på knappen Slett leserlogg (Delete browsing history)
 • Trykk på Slett alt (Delete all) og svar Ja.
 • Sørg for at dette er den eneste Internet Explorer du har oppe. For å være sikker kan det være lurt å logge seg av og på.
 • Start Internet Explorer på nytt.
 • Hent den nettsiden der du hadde problemer og prøv på nytt.   
Kan jeg endre e-postadresse/brukernavn? 
 • Du finner lenke for å endre brukernavn/e-postadresse på Min side etter innlogging.
 • Det er ditt ansvar at du oppgir din egen gyldige e-postadresse og at e-postadressen er riktig skrevet.
 • Din egen e-postadresse blir ditt brukernavn for innlogging i saksportalen til REK.
 • Ditt brukernavn/e-postadresse brukes i korrespondanse fra REK.
 • Du kan endre din e-postadresse for innlogging og korrespondanse i portalen flere ganger. Du kan også endre tilbake til en e-postadresse du har brukt tidligere.
 • Ved innlogging, må du huske å bruke den e-postadressen som har registrert sist. Passordet vil være det samme, inntil du evt ber om nytt passord.
 • Du må sikre at e-post med avsenderadresse post@helseforskning.etikkom.no ikke lukes ut som spam i din e-postboks.
Jeg har endret profilen min, men de nye opplysningene vises ikke i søknadsskjemaet 
 • Hvis du nylig har endret brukerprofilen din, vil endringene ikke vises i et skjemautkast med en gang det åpnes.
 • Endringene vil vises når skjemasiden oppdateres, enten ved å oppdatere nettleseren eller ved å gjøre aksjoner i skjemaet (Lagre, Neste, Forrige. Lagre og lukk).
Jeg finner ikke skjema for å sende inn rapport eller sluttmelding for en generell forskningsbiobank 
 • For generelle forskningsbiobanker er det bare laget elektroniske skjema for å søke om forhåndsgodkjenning (Biobanksøknad) og for å søke om godkjenning av endringer (Biobankendring).
 • For rapport, sluttmelding eller andre henvendelser om en generell forskningsbiobank, må du sende e-post med vedlegg. E-post sendes til post@helseforskning.etikkom.no
 • Du kan ikke bruke skjemaer som er laget for forskningsprosjekter.
 • Husk å skrive navnet på aktuell REK innledningsvis i emnefeltet i e-posten (REK sør-øst, REK vest, REK midt eller REK nord). 
 • Det må sendes separat e-post for hver enkelt generelle forskningsbiobank.
Jeg har lagt inn for lang tekst i et skjemafelt og teksten er låst for redigering 
 • Du må åpne skjemaet i en annen nettleser eller på en maskin med en annen nettleserversjon for å få tilgang til å redigere i et tekstfelt som er blitt låst.
 • Noen tekstbokser i de elektroniske skjemaene har begrensning på antall tegn som kan legges inn. Skjemaet teller ned og viser antall gjenstående tegn når tekst skrives inn. Ved forsøk på å lime inn tekst som overskrider grensen, vil skjemaet kutte teksten i samsvar med omfangsbegrensningen. Innlagt tekst skal da være redigerbar.
 • I noen nettleserversjoner skjer det likevel at omfangsbegrensningen lar seg overskride og feltet viser minustall for antall gjenstående tegn. Tekstfeltet blir da låst for redigering og lar seg bare redigere når skjemaet åpnes i en nettleserversjon som ikke forårsaker denne feilen.
Ekspander alle | Minimer alle