Language : English| Norwegian
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Ny bruker

 • Din egen e-postadresse blir ditt brukernavn for innlogging i saksportalen til REK.
 • Ditt brukernavn/e-postadresse brukes i korrespondanse fra REK.
 • Det er ditt ansvar at du oppgir din egen gyldige e-postadresse og at e-postadressen er riktig skrevet.
 • Du må sikre at e-post med avsenderadresse post@helseforskning.etikkom.no ikke lukes ut som spam i din e-postboks.
 • Du kan senere endre din e-postadresse for innlogging og korrespondanse i saksportalen.
 • Ved innlogging, må du huske å bruke den e-postadressen som du har registrert sist. Passordet vil være det samme, inntil du evt ber om nytt passord.
 • Informasjonssikkerheten i portalen til REK er håndtert etter retningslinjer fra Datatilsynet. Løsningen er beskyttet med brannvegger i flere lag. Både pålogging og all aktivitet er beskyttet med kryptering.
 • Passord opprettes maskinelt etter bestemte krav til kvalitet. Svake passord er en av de mest vanlige årsaker til at uvedkommende får tilgang til systemer. Du kan få tilsendt nytt passord ubegrenset antall ganger.
 • Hva en bruker får tilgang til i portalen, er avhengig av brukerens rolle.
 • En ekstern bruker har kun tilgang til informasjon relatert til egne søknader, samt søknader som brukeren er blitt tildelt medbrukertilgang til.
 • e-postadresse/brukernavn

  Skriv teksten du ser på bildet inn i tekstboksen under
  Bildetekst