Om å søke REK

REK skal forhåndsgodkjenne

  • Medisinske og helsefaglige forskningprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning

Mer informasjon om å søke REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Frister og skjemaer.

Søknader til REK skal sendes elektronisk. Du må være innlogget for å få tilgang til skjemaene.

Aktuelle meldinger

CRISTin ID på personkort

På personkortet i portalen er det kommet et felt som heter CRIStin Person ID

Dette feltet er ikke obligatorisk for å sende inn søknader, men mange institusjoner ønsker at medarbeidere skal fylle inn dette. For å finne din CRISTin ID kan du enten logge deg på "Min side" i CRIStins prosjektkatalog eller ta kontakt med CRISTin superbruker ved din institusjon http://www.cristin.no/cristin/cristin-institusjoner for å få hjelp


Endringer i søknadsskjema

Vi har oppdatert alle skjema med tilgang til CRIStins institusjonsregister.
Dette betyr at forskningsansvarlig institusjon fra nå MÅ søkes fram og velges fra registeret. Finnes ikke institusjonen, må den meldes inn til CRIStin via lenke i skjemaet.

 

Det stilles også krav om at én institusjon må oppgis som koordinerende – også i de tilfeller hvor det kun er én institusjon involvert.

 

Det er også mulig å søke fram og velge prosjektmedarbeidere fra CRIStins personregister. Alle ansatte ved norske universiteter og høyskoler finnes i oversikten.

 

Det er også gjort endringer i angivelse av nytt humant biologisk materiale i prosjekt og biobank.

Les mer om koblingen til CRIStin her.


Problemer med innlogging og bruk av skjema?

Hvis du har problemer med å logge inn, kan du bestille nytt passord. Før innlogging bør du tømme hurtiglageret (cache) og cookies i nettleseren. Etter innlogging må du redigere personkortet ditt, før du får tilgang til dine saker og nye skjema.

 

Vi er kjent med at det er en del problemer med bruk av nettleseren Microsoft Internet Explorer (Internet Explorer versjon 8 er ikke støttet). Bruk gjerne en annen nettleser hvis du ikke får fylt ut og levert skjema.

 

Har du behov for ytterligere hjelp for innlogging, kontakt din lokale REK eller send epost til post@helseforskning.etikkom.no

 

Bytte passord:

Gå til denne siden for å bestille nytt passord: http://helseforskning.etikkom.no/logginn og trykk på lenken «Glemt/nytt passord» under feltene for innlogging.

Du får nytt passord tilsendt til den epostadressen du har oppgitt som brukernavn. Det vil ta opptil 20 minutter fra du får passordet på e-post til det fungerer i portalen.

 

Tømme hurtiglager (clear cache)

 

Internet Explorer (Microsoft)

Internet_Explorer_9_10_og_11 ++

 

Firefox (Mozilla)

FireFox

 

Chrome (Google)

Chrome 10 - ++

Chome 1 - 9 

 

Safari (Apple)

Safari for Mac OS X

Safari for Windows

Safari for iOS, iPhone and iPad


Om REK

Regionale komiteer for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk er
hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven.

De syv regionale komiteene er satt sammen av personer med ulik fagbakgrunn, lekrepresentanter og representanter for pasientforeninger.

Komiteene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år om gangen.

Mer informasjon om REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Komiteer og møter.

Om etikk

Formålet med helseforskingslova er å
fremje god og etisk forsvarleg medisinsk
og helsefagleg forsking. 

REK gjer ei vurdering av om forskinga
blir driven forsvarleg. I dette ligg at ein
veg nytte og risiko mot kvarandre og vurderer om personvernet er sikra.
REKs vurderingsgrunnlag finn du under menyvalet Regler og rutiner.

På nettsidene til dei nasjonale forskingsetiske komiteane, kan du lese
meir om etikk og forskingsetikk. Klikk på logotekstane for å opne dei eksterne sidene.

logo-fbib.png

Logo Forskningsetikk